Knätte Träprodukter är ett familjeägt snickeri som ligger i just byn Knätte, företaget startades 1958 men drivs sedan 1999 av Per och Anders och nu kommer även Anders son Samuel som färdigutbildad produktionstekniker in i företaget.

Här tillverkas kundanpassade specialprodukter i trä och som de själva skriver ”special är vår specialitet”!

Vi har under ett år haft förmånen att få samarbeta med Knätte Träprodukter och tillsammans har vi satt upp en önskad målbild samt brutit ner den i delmål och handlingsplan som Per, Anders och Samuel genomfört.

Vi konstaterade under vårt senaste besök att de gjort väldigt mycket förbättringsarbete och strategiska förändringar i arbetssätt och för att säkra kompetensen inom bolaget. De säger själva att det varit en nyttig resa, och att ”bara” genom att avsätta tid för att gemensamt prata kring hur de vill utveckla företaget, sätta arbetssätt och titta på processflöden och möjligheter har gjort att de skapat sig en bättre arbetsdag och miljö. KUL att höra tycker ju givetvis vi och ser fram emot ytterligare utvecklingsarbete och uppföljning tillsammans med dem under 2023