Projektet Kompetens+ syftar till att stärka små och medelstora företag genom att matcha ihop deras behov med kompetensresurser som för tillfället är mellan jobb. Kompetensutväxlingen kan variera från några timmar upp till fyra månader och ska gynna båda parter.

Via Kompetens+ blev Carina Salomonsson matchad till Andreas Bäckängs företag Enrad AB. En matchning som fick det bästa möjliga resultatet nämligen en anställning, den första i projektet till och med.

Vid ett samtal med Carina och Andreas så är de båda eniga om att det är en perfekt chans för både individen och företaget att känna på varandra under en period för att se om det känns bra för båda parter. Carina har under projekttiden gjort drygt 40 timmar och de tycker båda att det krävs mer tid än enstaka timmar för att verkligen komma in i vad det är som behövs och för att lära känna varandra på ett bra sätt.

Vi frågar Andreas hur det känns då han är först ut att anställa?
Han är supernöjd med sin rekrytering och tycker att det är förvånande och lite tråkigt att inte fler tagit chansen att anställa. Men det beror ju givetvis på vilket behov man har och hur uppdraget ser ut. Han tycker annars att det borde vara 10-20 % som anställs. Carina lägger till att som kompetensresurs behöver man vara vidsynt och gå in med öppna ögon och våga ta även deltidsuppdrag för att se hur det utvecklas, dessutom blir det både lättare och roligare också.

Carina kommer senast från Inission i Borås där hon jobbade som kvalitet och miljöchef och har lång erfarenhet inom området. Idag har hon fått anställning hos Enrad som kvalitet-, miljö- och HR-ansvarig. Det ger Andreas mer tid för att sälja, en sektion som fått stå undan en del då han haft många funktioner att hantera. Andreas ser ett stort plus i att Carina tidigare varit med på en tillväxtresa och att hon har jättemycket att tillföra till företaget.

Båda avslutar med att de varmt kan rekommendera projektet och att det borde finnas mer insatser av det här slaget.

Vi önskar både Enrad, Andreas och Carina stort lycka till!