Det entreprenörsdrivna företaget Colmeo har under en lång tid försökt förverkliga sina produktidéer och göra dom säljbara. På grund av otydlighet avseende ansvar i gruppen, affärsidéer under olika varumärken och vem som egentligen skall leverera vad har affärsutvecklingsprocessen tagit för lång tid.

Colmeo och IUC konstaterade tillsammans att företaget hade behov av att identifiera en tydlig arbetsinriktning. För att nå ett gemensamt fokus och resultat skapades effektiva metoder bl. a med den s.k. SMART modellen som IUC arbetar med. Modellen innebär i huvudsak att företagets riktning tydliggörs för alla och att man genom strukturerade drivningsmöten var 14e dag driver på utvecklings- och säljarbetet. Allt för att nå målsättningen som satts upp i bolaget.

Under loppet av tre månader har bolaget nu tagit fram sin första produkt, Film the Fault, som är säljbar och CE-märkt. Nästa utmaning är att få referenskunderna att lägga beställningar så att försäljningen börjar ta fart.

För närvarande körs den nya produkten av två referenskunder med målsättning att starta upp ytterligare åtta köpande kunder innan årsskiftet 2021/2022.

IUC har under processen bidragit med två coacher som hjälpt till i arbetet att formulera inriktningen för Colmeo och samtidigt strukturerat formen för drivningsmöten och stöttat i arbetet med att utveckla beteenden och värderingar i medarbetargruppen.

Nästa steg i företagets utvärdering kommer att ske i december när målsättningen avseende kundutvecklingen kommer ske.