ABAS- på väg att rulla ut nya produkter på löpande band. Prosite 3000S är den första i en rad av erbjudanden

1925 grundades företaget AB Ambjörnarps Stängselfabrik, numera känt som ABAS. Under snart 100 år har de levererat högkvalitativa produkter och alltid med kunden i fokus. Företaget levererar idag grindar och staket till Ambassader, industrier och säkerhetsobjekt såsom kärnkraftverk och fängelser som ställer stora krav på kvalitet och driftsäkerhet. Satsningarna framåt handlar om att erbjuda områdesskydd i en vidare bemärkelse.

ABAS har en tydlig ambition kring tillväxt i bolaget och för att möjliggöra detta krävdes en tydlig riktning, speciellt inom produktlanseringar för att stärka bolagets försäljningsutveckling. I och med nybildningen av ABAS ledningsgrupp togs ett gemensamt grepp med IUC för att skapa ett tydligt fokus på alla delar från försäljning/marknadsföring, produktutveckling och produktion när det gäller de kommande produktlanseringarna. Med hjälp av arbetet kring företagets riktning och tack vare drivningsmöten var 14:e dag enligt den s.k. SMART modellen som IUC arbetar med börjar nu de första produkterna i en längre rad rulla ut ur företagets produktion. Modellen innebär i huvudsak att företagets riktning tydliggörs för alla och att man genom strukturerade drivningsmöten var 14e dag driver på det gemensamma fokuset.

Under loppet av fyra månader har bolaget nu tagit fram sin produkt, Prosite 3000S, som demonstrerats för kunder och visats upp i olika miljöer. Den fortsatta utmaningen är att rulla ut de fortsatta lanseringarna i samma takt för att nå tillväxtmålen och stärka varumärket ABAS.

IUC har under processen bidragit med två coacher som hjälpt till i arbetet att formulera inriktningen för ABAS och samtidigt strukturerat formen för drivningsmöten och stöttat i arbetet med att utveckla beteenden och värderingar i ledningsgruppen.