Finansiering / investeringsstöd

Det finns ett flertal offentliga finansieringsprogram för innovations och företagsutveckling.

Några av de myndigheter som erbjuder finansieringsmöjligheter är: Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten, m.fl.

Den finansiella stöttningen till projekt är att skapa nyutveckling, tillväxt och att våga satsa på projekt tidigare eller på projekt som annars kan kanske inte förverkligats.

Det finns en stor mängd olika program, vilket är mycket svårt att hålla överblick på, för stöttning och hjälp att hitta rätt i den stora floran av program:

Kontakta Jan Andersson så hjälper han till att hitta bland de olika stöd- och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga och som kan vara aktuella. Tillsammans går ni igenom hur du kan nyttja dem för att utveckla ditt företag.

Västra Götalandsregonen

FoU-KORT BAS och FoU-kort Avancerat

Program för Forskning och Utveckling (FoU) i små och medelstora företag med de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på en global marknad
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen

FoU-kort Bas kan sökas löpande under året, FoU-kort avancerat har två utlysningar om året:

  • Konsultcheck
    Konsultcheck kan sökas som delfinansiering, upp till 50 % eller 150 000:- av kostnaden vid inköp av kompetens som inte finns i företaget. Checken kan sökas löpande under året.
    Finansieras av Västra Götalandsregionen
  • Affärsutveclingscheck
    Affärsutvecklingscheck kan sökas som delfinansiering, upp till 50 % eller 250 000:- av kostnaden vid exportsatsning och internationalisering. Checken kan sökas vid utlysningar 1 – 2 gånger per år. Finansieras av Tillväxtverket.

Kontakta oss för mer information!

Vinnova

Vinnova har ett flertal utvecklingsprogram med inriktning mot olika affärsområden.

Exempel på satsningar är: Smartare Elektroniksystem, 5 olika program för Fordonsindustrin, Lättviktsprogram m.m.

Innovations- och IP-checkar

Checkarna fördelas av IUC till sökande företag. Antalet checkar varierar från år till år och delat ut efterhand som förfrågningar inkommer till IUC. Beloppet är 100 000:-

Kontakta oss för mer information!

ALMI

Förstudiemedel (Nyhetsgranskning, Projektmedel)

Syftet med Förstudiemedel är att undersöka möjligheten till framtida skydd av idén samt att idén inte redan är skyddad.

Innovationsstöd

Syftet med Innovationsstöd är att utveckla en idé. Möjligheterna för ditt företag är många.

Kontakta oss för mer information!

EU-finansiering

Det finns olika utlysningar och programperioder, vilka ändras över tiden!
Till din hjälp finns bland annat EEN – Enterprise Europe Network.
EEN erbjuder kostnadsfria tjänster.

IUC förmedlar kontakt med passande aktörer beroende på projektidéns innehåll.

Kontakta oss för mer information!

Övriga finansieringsmöjligheter

Det finns ett flertal organisationer och stiftelser som kan stötta ekonomiskt i olika utvecklingsarbeten. Stödens utformning och ändamål kan variera, utlysningarna kan även förändras över tid. Vi rekommenderar alltid att ta en kontakt med IUC först!

Energimyndigheten – aktuella utlysningar

Genväg – Guide för entreprenörer i Västra Götaland

Länksamling på temat Finansiering