Det finns ett flertal offentliga finansieringsprogram för innovations- och företagsutveckling. IUC har en unik möjlighet att hjälpa dig som företag med finansiering till olika projekt. Låter det intressant? Låt oss då berätta mer!

Genom samarbeten mellan IUC Sjuhärad och myndigheter som Västra Götalandsregionen, Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper våra företagsutvecklare dig genom att koppla ihop ditt företag med någon av våra samarbetspartners. Våra partners kan i sin tur hjälpa dig med finansiell stöttning till ditt projekt.

De finansiella stöden finns till för att skapa utveckling och tillväxt i industriföretag. Något som kan vara en stor möjlighet för att få ditt företag att växa. Det finns massor av program och olika sorters finansieringsstöd att söka, men vi vet att det kan vara svårt för den som inte är insatt att hitta rätt väg, därför finns vi på IUC Sjuhärad här för att hjälpa dig. Kontakta oss gärna så guidar vi dig vidare till rätt myndighet. Allt för att få ditt företag att blomstra!

Kontakta Jan Andersson så hjälper han till att hitta bland de olika stöd- och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga och som kan vara aktuella. Tillsammans går ni igenom hur du kan nyttja dem för att utveckla ditt företag.

Här listar vi de olika myndigheterna och vad de kan hjälpa ditt företag med:

 

Västra Götalandsregionen
FoU-KORT BAS och FoU-kort Avancerat
FoU står för Program för Forskning och Utveckling (FoU). Detta program ges till små och medelstora företag med de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på en global marknad
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen

FoU-kort Bas kan sökas löpande under året, FoU-kort avancerat har två utlysningar om året. I programmet ingår:

  • Konsultcheck
    Konsultcheck kan sökas som delfinansiering, upp till 50% eller 150 000:- av kostnaden vid inköp av kompetens som inte finns i företaget. Ansökningar löpande under året. Finansieras av Västra Götalandsregionen.
  • Affärsutvecklingscheck
    Affärsutvecklingscheck kan sökas som delfinansiering, upp till 50% eller 250 000:- av kostnaden vid exportsatsning och internationalisering. Ansökan möjlig vid utlysningar 1-2 gånger per år. Finansieras av Tillväxtverket.

Kontakta oss för mer information!

 

Vinnova
Vinnova har ett flertal utvecklingsprogram med inriktning mot olika affärsområden.
Exempel på satsningar är: Smartare Elektroniksystem, 5 olika program för Fordonsindustrin samt Lättviktsprogram. Utöver dessa finns även fler program att söka. Kontakta oss för mer information.

Innovations- och IP-checkar
Checkarna fördelas ut av IUC till sökande företag. Antalet checkar varierar från år till år och delas ut efter förfrågningar inkommer till IUC. Beloppet är 100 000:-
Kontakta oss för mer information!

 

ALMI
Förstudiemedel (Nyhetsgranskning, Projektmedel)
Syftet med Förstudiemedel är att undersöka möjligheten till framtida skydd av din idé samt att kolla upp att idén inte redan är skyddad.

Innovationsstöd
Syftet med Innovationsstöd är att utveckla en idé. Möjligheterna för ditt företag är många. Kontakta oss för mer information!

EU-finansiering
Det finns olika utlysningar och programperioder, vilka ändras över tid.
Till din hjälp finns bland annat EEN – Enterprise Europe Network. EEN erbjuder kostnadsfria tjänster.
IUC förmedlar kontakt med passande aktörer beroende på projektidéns innehåll.

Kontakta oss för mer information!

 

Övriga finansieringsmöjligheter
Som du ser finns det ett flertal organisationer och stiftelser som kan stötta ekonomiskt i olika utvecklingsarbeten. Stödens utformning och ändamål kan variera, och utlysningarna kan även förändras över tid. Vi rekommenderar därför alltid att kontakta oss på IUC-Sjuhärad först. Vi hjälper dig gärna!

Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Finansiering / investeringsstöd.