EFFEKTIVISERING

Från effektiv till effektivare! Med lean som grund vässar vi flöden, processer och arbetssätt hos företagen. Med målet att frigöra tid och resurser till utvecklingsarbete och därmed öka konkurrenskraften och möjliggöra tillväxt.

Lean är en verksamhetsstrategi som fokuserar på hög flödeseffektivitet. Lean leder till nöjdare kunder och ökad lönsamhet genom bättre kvalitet och kortare leveranstider. Stärkt konkurrenskraft helt enkelt.

Effektivitet handlar inte bara om att göra saker snabbare. Det handlar om att vässa hela kedjan, minimera slöseri av tid, ge utrymme till att göra fler saker, ta större affärer och leverera ett högre kundvärde.

Vi arbetar inom Produktionslyftet och Smart Produktion för att öka effektiviseringen och produktiviteten. Dessutom har vi nätverk för företag med ambition att börja eller utveckla sitt lean arbete (se nätverk under område Kompetens).

Vi på IUC Sjuhärad kan vara med och stötta er i arbetet med att effektivisera ert företag och era processer.

Har du frågor eller funderingar kring något inom vårt Effektiviseringsområde så är du välkommen att kontakta Jan Andersson.

Produktionslyftet

Smart produktion