Ta möjligheten att delta och få kunskaperna, metoderna samt verktygen på den cirkulära resan som företag.

Återbruk av produkter, spillbitar och förlängda livstider, steg mot nya innovativa material. En resurssnål produktion, delningsekonomi och tjänstefierade produkter. Det är centrala delar i den gröna och cirkulära omställningen. Men hur kan tillverkande företag angripa frågorna och ta idéer från start till mål på den cirkulära resan utifrån förutsättningarna i den egna verksamheten?

IUC Sjuhärad erbjuder nu 5-7 st företag (2-3 deltagare / företag) möjligheter till att fördjupa sig i att göra annorlunda, göra nytt och utforska mera inom ämnet tillsammans med Terje Andersson (RISE) expert på cirkulär ekonomi. Under en dags fysisk metodworkshop tillsammans guidar Terje er igenom ämnet, dess omställning och stöttar i tankarna kring cirkulär affärsutveckling.

Deltagande företag får med sig:

  • Fördjupad förståelse för den cirkulära ekonomin, dess utmaningar och möjligheter
  • Lönsam och affärsdriven cirkulär omställning
  • Goda exempel på företag som tagit cirkulära steg samt språng. Ex Brightecos ”ljus som tjänst”, återtillverkningen av X2000 med effekter som bl a sparat mer än 5 000 ton rostfritt stål
  • Metoder, verktyg och testa på, att på pappret gå från idé till genomförande
  • Inspiration, delade erfarenheter samt omvärldsbevakning i, var är vi samt hur tänker/gör andra företag med sin omställnin
  • Stöd i att ta nästa steg i omställningen mot agenda 2030

Info/registration

Metodworkshop - Cirkulär affärsutveckling

Kostnadsfritt
Drop-in från kl 08:30 med kaffe och fika.
Lunch ingår.

Plats
Textile Fashion Center, Borås Visa på karta
När?
30 maj 09:0015:00
Kostnad Kostnadsfritt
Anmäl dig!
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ulrika Bergvall Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Metodworkshop – Cirkulär affärsutveckling.