Med stor entusiasm fortsätter vi arbetet inom området additiv tillverkning i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, IUC Väst AB, IDC West Sweden AB, Göteborgs Tekniska College och Chalmers tekniska högskola. Vårt gemensamma mål är att stödja små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen, med fokus på additiv tillverkning. Projektet, med en budget på omkring 15 MSEK, är planerat att pågå till hösten 2026.

Under 3D-Action’s tidigare fas hade vi förmånen att arbeta tillsammans med cirka 40 små och medelstora företag, vilka genomgick betydande utveckling i sin förståelse och tillämpning av additiv tillverkning. I många fall resulterande det i antingen teknikinvesteringar eller köp av tjänster. Dessutom deltog över 500 individer i våra evenemang så som frukostwebinarier, insiktsseminarier och konferenser.

Det känns oerhört inspirerande och motiverande att få fortsätta detta arbete. Vi ser fram emot att upptäcka vilka nya företag som kommer att ansluta sig till 3D-Action 2.0 samt vilka som tar steget hela vägen!

Håll dig uppdaterad på projektsidan HÄR


Dessutom ser vi fram emot att delta i detta års stora händelse, Additive Intelligence 4.0, som kommer att äga rum i Göteborg parallellt med Underhåll – Europe’s No. 1 Maintenance Trade fair and Conference.
Om du är intresserad av att utforska additiv tillverknings potential för små och medelstora företag och dess potential att göra en verklig skillnad, missa inte chansen att besöka vår monter för 3D-Action 2.0 på mässan.
Läs mer om Additive Intelligence 4.0 och anmäl dig HÄR

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen, Västra Götalandsregionen och RISE Research Institutes of Sweden via Applikationscenter för additiv tillverkning.

Är du intresserad och vill höra mer?
Hör gärna av dig till oss på IUC Sjuhärad!

Goran Aliskanovic Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på 3D-Action 2.0 är igång!.