INDUSTRINATTEN

Logga Industrinatten

Industrinatten är ett attitydförändrande projekt med ett årligt återkommande arrangemang där Sjuhärads industriföretag bjuder in högstadieungdomar, främst årskurs 8 till företagsbesök. Genom Industrinatten vill vi visa ungdomarna dagens industri/teknik företag och vad det innebär att jobba där. Målet är att öka attraktionskraften för industriföretagen samt industritekniska program på gymnasiet.

Syftet kan beskrivas med tre ord: MötesplatsSynliggöraAttitydförändring

Industrinatten kommer första året (2016) vara för skolungdomar i de kommuner som är anslutna till Teknikcollege, vilka är Borås, Mark och Ulricehamn.

Vad händer under industrinatten?

  • Bussturer till företagsbesök
  • Besök på företag, 2 st per grupp
  • Kick out på Åhaga

Industrinatten 2016 går av stapeln den 17 november.

Har du frågor eller funderingar kring Industrinatten, klicka på loggan för att komma till Industrinattens hemsida eller kontakta Åsa Molander.

Är du med den 17 november?

Industrinatten kopplar ihop industrin med ungdomar som är på väg att göra studie- och yrkesval.

Merparten av Sjuhärads industriföretag kommer vara med. Antingen som besöksföretag dit ungdomarna kommer i grupper om 25 alt. 50 st eller som utställare på Åhaga för att visa upp sitt företag för framtidens medarbetare.

1000 ungdomar kommer delta på Industrinatten 2016 och visst ska ditt företag vara med. Ta chansen att visa upp dig för framtidens expertis.

Klicka här för att komma till vår digitala broschyr där du hittar mer om Industrinatten.

Men framförallt, missa inte att höra av dig genast till Åsa Molander för att boka din och ditt företags plats!