INDIGO

Indigo-logo---original

Inom industri- och teknikföretagen finns idag en allt tydligare diskussion om hur digital teknik och digitala lösningar kan och bör nyttjas, byggas in, utvecklas och system integreras med varandra för att möta konkurrens och global utveckling. För många små och medelstora industri- och teknikföretag är det många gånger en inledande barriär att ta sig över för att inleda sitt eget utvecklingsarbete.

Indigo är namnet på IUC Sjuhärads utvecklingsprogram inom digitalisering. Programmet är finansierat av Tillväxtverket och kommer som uppdrag från Näringsdepartementet. IUC Sjuhärad är ett av tre pilotprojekt i Sverige och vi kan erbjuda programmet kostnadsfritt till 15 st industri- och teknikföretag i Sjuhärad. Syftet är att ta idéer till verkliga projekt med digitalisering som den röda tråden. Vad finns det för verktyg, hur kan man dra nytta av det för att öka kundvärdet och vad har andra gjort som man kan lära av?

Indigo kommer ha plats för 15 företag under hösten 2016. Inför att programmet inleds kommer vi arrangera ett öppet inspirationsseminarium inom ”Digitalisering för den industriella världen”.

Under programmet som startar i oktober och avslutas i december kommer de deltagande företagen träffas fem gånger och få individuell coachning mellan träffarna. Syftet är att alla deltagande företag ska komma igång med ett digitaliseringsprojekt.

Är ni som företag intresserade av att delta i programmet, ta då kontakt med Jan Andersson eller Joakim Thureson.

Inlogg till Indigo systemet: Klicka här!

INDIGO – Missa inte höstens stora utvecklingsprogram!

IUC Sjuhärad har utvecklat programmet med finansiering av Tillväxtverket. I grunden ligger ett regeringsuppdrag från Näringsdepartementet. Under hösten 2016 genomförs programmet där 15 företag i Sjuhärad ska få möjlighet att digitalisera något som kan öka företagets möjligheter att växa och utvecklas.

Programmet innehåller 5 träffar med coachning av IUC Sjuhärad mellan varje träff. Upplägget kommer vara detsamma på alla träffar med en gästföreläsning på ca 30 min följt av workshop resterande tid.

Deltagande företag väljer själva vad de vill utveckla. Det kan handla om digitalisering av en produkt, införande av system osv. Under programmet får man tillgång till ett digitalt verktyg där man arbetar med sitt utvecklingsprojekt.

Deltagandet är kostnadsfritt och det finns plats för max 15 företag med 2-3 personer per företag. Alla gemensamma träffar kommer genomföras på Textile Fashion Center i Borås.

Programmet startar den 11 oktober. Klicka här för att komma till vår digitala folder.

Vid intresse att delta i utvecklingsprogrammet eller få mer information kontaktar ni Joakim Thureson.